Ανακοίνωση της ΡΑΕ αναφορικά με τη λειτουργία του Πρωτοκόλλου

Share This Post

«Αναφορικά με τη λειτουργία του Πρωτοκόλλου της ΡΑΕ σας ενημερώνουμε ότι σε εφαρμογή της ΔΙΔΑΔ/Φ.69/167/οικ. 13250/28.06.2021 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών ισχύουν τα εξής:
«1. Οι δημόσιες υπηρεσίες τελούν σε πλήρη λειτουργία. Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού καθημερινά, τηρουμένων πάντα των μέτρων προστασίας και της αναλογίας ενός ατόμου ανά 16 τ.μ. (1 άτομο/16 m2) και με υποχρεωτική χρήση μάσκας ακόμα και σε εξωτερικό χώρο, εφόσον δεν τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις.
Με ευθύνη του οικείου Προϊσταμένου τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων και μεταξύ των υπαλλήλων και των πολιτών» (παρ. 2 αρ. 20 της αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 40381/27-6-2020, ΦΕΚ Β΄ 2601)».

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων μερών η ΡΑΕ παρακαλεί για την τήρηση των παρακάτω:

Ο προγραμματισμός των ραντεβού πραγματοποιείται καθημερινά μεταξύ 14.00 και 15.00 κατόπιν επικοινωνίας με το Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου & Αρχείου:
Τ. 210-3727400 – επιλογή «Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου & Αρχείου».
Οι αριθμοί πρωτοκόλλου στα ενδιαφερόμενα μέρη δίνονται καθημερινά μεταξύ 15.00 – 16.30: Τ. 210-3727400 – επιλογή «Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου & Αρχείου».
Κατά τα λοιπά προκρίνεται η ηλεκτρονική αποστολή των αιτημάτων στο Info@rae.gr ή μέσω ΕΛΤΑ & courier.

Print Friendly, PDF & Email