ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ)

Share This Post

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 6 του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία των Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011), η οποία προστέθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο 38 παρ. 12 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149/09.08.2016), όπως ισχύει.
  2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1282/2019 Απόφασης ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 1514/22.04.2020) «Οργανισμός της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α΄ 133/7-8-2019)».
  3. Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ Α’ 208/27.09.2013), όπως ισχύουν.
  4. Την υπ’ αριθ. 789/2017 Απόφαση ΡΑΕ «Ρύθμιση θεμάτων Ασκούμενων Δικηγόρων στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)» (ΦΕΚ Β’ 4737/29.12.2017).
  5. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη, η οποία καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της ΡΑΕ.

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

Α. Ασκούμενους/ες Δικηγόρους οι οποίοι/ες επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στην Διεύθυνση Νομικής Υπηρεσίας της ΡΑΕ, για διάρκεια έξι (6) μηνών, με δικαίωμα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι (6) μηνών, να υποβάλουν την αίτησή τους (σύμφωνα με το Υπόδειγμα του «Παραρτήματος Α»), εντός είκοσι (20) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Αρχής, ήτοι μέχρι και την 03-11-.2021. Η αίτηση υποβάλλεται ιδιοχείρως ή με συστημένη επιστολή ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών στη διεύθυνση Πειραιώς 132, Αθήνα, Τ.Κ.: 118 54 και ειδικότερα στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου και Αρχείου της ΡΑΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές περιστάσεις που έχουν διαμορφωθεί από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19 στη Χώρα, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της διασποράς του, προκρίνεται ως τρόπος υποβολής της αίτησης, η κατά τα ανωτέρω ταχυδρομική αποστολή της. Στην περίπτωση αυτή, το εμπρόθεσμό της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των Υποψηφίων. Άλλως και σε περίπτωση ιδιόχειρης υποβολής της αίτησης, οι κ.κ. Υποψήφιοι της Παρούσας παρακαλούνται όπως ορίσουν σχετικό ραντεβού εντός της ανωτέρω προθεσμίας για την προσέλευσή τους στο κτήριο της Αρχής, στο τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3727400 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 π.μ. – 02:00 μ.μ.).

Α1. Οι θέσεις των Ασκούμενων Δικηγόρων που θα απασχοληθούν στην ΡΑΕ ορίζονται σε δύο (2). Η μηνιαία αμοιβή τους και οι ασφαλιστικές κρατήσεις ορίζονται στην απόφαση 789/2017 της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄4737/29.12.2017). Το ωράριο απασχόλησης ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες.

Α2. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει α) να είναι ασκούμενοι δικηγόροι, εγγεγραμμένοι σε Δικηγορικό Σύλλογο, β) άλλως να έχουν καταθέσει αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για εγγραφή τους σε Δικηγορικό Σύλλογο, να μην έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου επειδή εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους.

Προσοχή: Κατά τη διάρκεια της άσκησης στην ΡΑΕ, οι Ασκούμενοι Δικηγόροι παύουν να ασκούνται ενώπιον άλλου δικηγόρου/ εταιρείας ή άλλου φορέα.

Α3. Στην αίτηση συμμετοχής τους, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να:

α) δηλώνουν τα πλήρη στοιχεία τους και όπως αυτά αναφέρονται στο αστυνομικό δελτίο ταυτότητάς τους (κατ’ ελάχιστο δηλώνουν ονοματεπώνυμο, όνομα και επώνυμο πατέρα και μητέρας, αριθμό φορολογικού μητρώου, αριθμό δελτίου ταυτότητας, εκδούσα αρχή και ημερομηνία έκδοσης δελτίου ταυτότητας, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, με ειδική αναφορά στη διεύθυνση κατοικίας, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – email),

β) δηλώνουν τον αριθμό μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου ή ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για εγγραφή σε Σύλλογο, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησης τους,

γ) συμπεριλαμβάνουν σύντομο «Βιογραφικό Σημείωμα» από το οποίο πρέπει, τουλάχιστον, να προκύπτει και να αιτιολογείται το ενδιαφέρον τους και η τυχόν ειδική γνώση για το εξειδικευμένο αντικείμενο της ΡΑΕ, ενώ θα συνεκτιμάται η εμπειρία στο Διοικητικό Δίκαιο,

δ) συνυποβάλουν τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους,

ε) δηλώνουν ότι αποδέχονται τη θέση τους, εφόσον επιλεγούν,

στ) δηλώνουν ότι δεν συμπληρώνουν το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής τους πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησης στη ΡΑΕ.

Α4. Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης ως προς την ακρίβεια των αναφερόμενων σε αυτές και των δηλούμενων στοιχείων. Η αίτηση πρέπει να φέρει σήμανση για το γνήσιο της υπογραφής του Υποψηφίου.

Β. Η Παρούσα να κοινοποιηθεί στους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών και Πειραιά, μαζί με το Υπόδειγμα Αίτησης Υποψηφιότητας (Παράρτημα Α) προκειμένου να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα τους. Ομοίως θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ.

Γ. Η επιλογή των Ασκούμενων Δικηγόρων θα γίνει από τη ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της Αρχής. Προς τούτο, η ΡΑΕ θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στους Υποψηφίους και περιλαμβάνονται στις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που οι ίδιοι θα καταθέσουν, ή/και που προκύπτουν από αυτά, αποκλειστικά για τον σκοπό της επιλογής του Υποψηφίου/ των Υποψηφίων για την άσκησή του/τους στη ΡΑΕ. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν διαβιβάζονται, κοινοποιούνται, ανακοινώνονται σε τρίτους και δεν καθίστανται προσβάσιμα σε τρίτους, εκτός εάν τούτο επιβάλλεται από νόμο ή είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση δημοσίου συμφέροντος ή για την ικανοποίηση υπέρτερου εννόμου συμφέροντος του τρίτου προσώπου. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στους Υποψηφίους και θα συλλεχθούν στο πλαίσιο της Παρούσας, θα διατηρούνται για ένα έτος μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας οπότε και θα διαγράφονται.

Κατά την επιλογή θα ληφθούν υπόψη, μεταξύ άλλων, ο βαθμός πτυχίου, τυχόν κατεύθυνση σπουδών στο Διοικητικό Δίκαιο, τυχόν ειδική γνώση για το εξειδικευμένο αντικείμενο της ΡΑΕ, καθώς και κοινωνικά κριτήρια.

Τα ονόματα των Υποψηφίων που θα επιλεγούν θα ανακοινωθούν με ανάρτηση στον ιστότοπο της ΡΑΕ, σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : κα Β. Αυγέρου, τηλ: 210 3727065 (εργάσιμες ημέρες και ώρες: 10:00 π.μ.- 02:00 μ.μ.).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

(Υπόδειγμα της Αίτησης)

Print Friendly, PDF & Email