Ημερομηνία Διεξαγωγής Δημοπρασιών ΥΦΑ για τα Έτη 2022-2026 – Απόφαση 777/2021

Share This Post

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ενημερώνει τους συμμετέχοντες στην αγορά φυσικού αερίου ότι οι δημοπρασίες ΥΦΑ για τα Έτη 2022-2026 θα εκκινήσουν την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021, σύμφωνα με την τελική εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ όπως αυτή υποβλήθηκε στην Αρχή με το υπ’ αριθμ. 138043/14.10.2022 έγγραφό του και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 777/2021 Απόφαση της Αρχής.

Annex A

Annex B

 

Print Friendly, PDF & Email