Απόφαση ΡΑΕ 807/2021 ενόψει της Δήλης Ημέρας συντέλεσης της Α΄ Φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης της νήσου Κρήτης.

Share This Post

 

Η ΡΑΕ προβαίνει στην ανακοίνωση της υπ’ αριθμ. 807/2021 Απόφασής της για την Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της (ΦΕΚ Β’ 4658/2020) και του Κώδικα Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄78/20.01.2017) ενόψει της Δήλης Ημέρας συντέλεσης της Α΄ Φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης της νήσου Κρήτης».

Η απόφαση έχει αποσταλεί προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο και δημοσιοποιείται προς άμεση ενημέρωση όλων των συμμετεχόντων που δραστηριοποιούνται στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και του Μικρού Συνδεδεμένου Συστήματος της Κρήτης.

Print Friendly, PDF & Email