Ανακοίνωση της ΡΑΕ αναφορικά με την παράταση της δοκιμαστικής περιόδου εφαρμογής των βασικών αρχών της μεθοδολογίας για τη διάκριση της ενέργειας για σκοπούς εκτός εξισορρόπησης (ανακατανομής) και της ενέργειας εξισορρόπησης

Share This Post

Σε συνέχεια απόφασης της από 22.12.2021 Ολομέλειας της Αρχής ανακοινώνεται η παράταση της δοκιμαστικής περιόδου (dry-run) εφαρμογής των βασικών αρχών διάκρισης της ενέργειας για σκοπούς εκτός εξισορρόπησης (ανακατανομής) από την ενέργεια εξισορρόπησης, όπως έχουν εγκριθεί από την ΡΑΕ με την υπ΄αριθμ. 703/2021 απόφασή της. Η δοκιμαστική περίοδος λήγει στις 28.2.2022.

 

Print Friendly, PDF & Email