Ανακοίνωση σχετικά με το υλικό της ΡΑΕ που κατατέθηκε στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και κοινοποιήθηκε στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων

Share This Post

Για την πλήρη ενημέρωση της αγοράς, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δημοσιοποιεί:

  • Το «Ενημερωτικό σημείωμα για την κερδοφορία καθετοποιημένων εταιριών στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου» που κατατέθηκε στις 6 Μαΐου 2022 στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και κοινοποιήθηκε στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων

Ενημερωτικό Σημείωμα

 

  • Το Υπόμνημα που υπέβαλε στην Επιτροπή ενόψει της ακρόασης της 12ης Μαΐου 2022

Υπόμνημα

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ

Παράρτημα ΙΙΙ

Παράρτημα ΙV

 

  • Την παρουσίαση του Προέδρου της Αρχής Αναπλ. Καθηγητή Αθανάσιου Δαγούμα στην Επιτροπή

Παρουσίαση

 

  • Την τοποθέτηση του Προέδρου της Αρχής Αναπλ. Καθηγητή Αθανάσιου Δαγούμα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας

Τοποθέτηση προέδρου

 

  • Τη δευτερολογία του Προέδρου της Αρχής Αναπλ. Καθηγητή Αθανάσιου Δαγούμα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας

Δευτερολογία προέδρου

Print Friendly, PDF & Email