Έκδοση Βεβαίωσης Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού

Share This Post

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας (Η.Μ.Β.Π.Η.Ε.) θα υποδεχθεί την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022 στις 11:30π.μ. τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για Έκδοση Βεβαίωσης Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 54 του ν. 4951/2022.

Στο Ηλεκτρονικό Μητρώο θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για όλες τις κατηγορίες Εξαιρούμενων Σταθμών. Η διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι απλή και ολοκληρώνεται σε λίγα βήματα. Οι χρήστες παροτρύνονται να μελετήσουν αναλυτικά τον Οδηγό Χρήσης, πριν υποβάλλουν την αίτηση και να έχουν προετοιμάσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Υπενθυμίζεται ότι τα αιτήματα τα οποία έχουν ήδη υποβληθεί στο info@rae.gr, θα αξιολογηθούν χωρίς να απαιτείται η επανυποβολή τους στην ανωτέρω ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Print Friendly, PDF & Email