Ανακοίνωση της ΡΑΕ σχετικά με τη Γνώμη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων για το διορισμό Μελών της Ολομέλειας της Αρχής

Share This Post

Η ΡΑΕ ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 4ο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων, σε συνεδρίασή της την 1η Απριλίου 2021, γνωμοδότησε θετικά επί της πρότασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το διορισμό  στη ΡΑΕ ως Μελών της Ολομέλειας της Αρχής
  1. του κ. Δημητρίου Φούρλαρη του Κωνσταντίνου στη θέση του Αντιπροέδρου Β΄,
  2. του κ. Κομνηνού Κόμνιου του Γεωργίου στη θέση Μέλους,
  3. του κ. Στέφανου Μανιά του Νικολάου στη θέση Μέλους και
  4. του κ. Δημητρίου Παπαντώνη του Ευαγγέλου στη θέση Μέλους
 
Αναρτάται η σχετική Έκθεση της Επιτροπής.
Print Friendly, PDF & Email