Ανακοίνωση της ΡΑΕ σχετικά με τα αποτελέσματα της Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/2020 Προκήρυξη για την Κατηγορία V

Share This Post

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Κοινή Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης για την Κατηγορία V (Κοινή ανταγωνιστική διαδικασία: Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος PPV≤20MW και Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος PWIND ≤50MW):

  • Εξαντλήθηκαν οι Δημοπρατούμενες ποσότητες.
  • Υπήρξε σημαντική μείωση των τιμών από τις τιμές εκκίνησης που έφτασαν έως το ποσοστό 30,2% προς όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας.

 Υπ’ αριθ. 461/2020 Απόφαση ΡΑΕ

Κατηγορία V (Κοινή ανταγωνιστική διαδικασία: Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος PPV≤20MW και Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος PWIND ≤50MW)

Στις 24 Μαίου 2021 και από τις 10:00 π.μ έως τις 10:30 π.μ. διενεργήθηκε η Ηλεκτρονική Δημοπρασία μεταξύ των έργων της Κατηγορίας V (Κοινή ανταγωνιστική διαδικασία: Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος PPV≤20MW και Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος PWIND ≤50MW)  για Δημοπρατούμενη Ισχύ 350 MW και τιμή εκκίνησης τα 53,86 €/MWh. Συμμετείχαν συνολικά 126 έργα και υποβλήθηκαν συνολικά 2188 προσφορές που έγιναν αποδεκτές από το σύστημα της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. Οι Τιμές Αναφοράς κυμάνθηκαν από 32.97 €/MWh έως 51.2 €/MWh και η μεσοσταθμική τιμή είναι της τάξης του 37.6 €/MWh, δηλαδή παρατηρήθηκε σημαντική μείωση από την τιμή εκκίνησης της τάξης του 30.2%.

Με βάση τους Κανόνες της Προκήρυξης, η συνολική ισχύς που κατακυρώθηκε στους συμμετέχοντες ανήλθε σε 349.911.770Watt, δηλαδή η αδιάθετη ισχύς ήταν μόλις 88.230 Watt.

Πίνακας 1: Επιλεγέντες Συμμετέχοντες της Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας V. [υπ’ αριθμ. 4/2020 Προκήρυξη]

α/α Μοναδικός Αριθμός Υποβολής (ID) Αρ. Πρωτ. Ορ. Ηλ/κης. Υποβολής Αρ. Πρωτ. Φακέλου Δικ. Επωνυμία Εταιρείας/Φυσικού Προσώπου Ισχύς σε Wαtt Δήμος Θέση  Τεχνολογία Τιμή Αναφοράς Αποτέλεσμα Ηλ. Δημ/σίας
1 40808 Ι-299900 Ι-299522 ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. 19317000 ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ “ΚΑΜΠΟΣ ΛΑΓΟΥΡΑ”, Δ.Ε. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Φωτοβολταϊκό 32,97 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
2 40809 Ι-299900 Ι-299519 ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. 5702000 ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ “ΚΟΠΑΤΣΙ”, Δ.Ε. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Φωτοβολταϊκό 32,99 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
3 40810 Ι-299900 Ι-299514 ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. 4994000 ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ “ΨΗΛΕΣ ΡΑΧΕΣ”, Δ.Ε. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Φωτοβολταϊκό 32,99 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
4 40811 Ι-299900 Ι-299518 ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. 4994000 ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ “ΚΟΠΑΤΣΙ”, Δ.Ε. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Φωτοβολταϊκό 32,99 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
5 40796 Ι-299900 Ι-299505 ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. 3990000 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ “ΚΑΒΗΣΟΣ 14”, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ Φωτοβολταϊκό 34,96 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
6 40803 Ι-299900 Ι-299524 ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. 7491000 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ “ΚΑΒΗΣΟΣ 1”, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ Φωτοβολταϊκό 34,96 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
7 40794 Ι-299900 Ι-299516 ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. 3990000 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ “ΚΑΒΗΣΟΣ 8”, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ Φωτοβολταϊκό 34,97 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
8 40793 Ι-299900 Ι-299517 ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. 1499000 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ “ΚΑΒΗΣΟΣ 5”, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ Φωτοβολταϊκό 34,98 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
9 40798 Ι-299900 Ι-299508 ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. 4134000 ΑΓΙΑΣ “ΛΙΒΑΔΙ ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΣ”, Δ.Ε. ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ Φωτοβολταϊκό 34,98 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
10 40792 Ι-299900 Ι-299526 ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. 2497000 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ “ΚΑΒΗΣΟΣ 3”, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ Φωτοβολταϊκό 34,99 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
11 40802 Ι-299900 Ι-299513 ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. 1995000 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ “ΚΑΒΗΣΟΣ 11”, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ Φωτοβολταϊκό 34,99 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
12 40291 Ι-299900 Ι-299190 ΚΡΑΤΕΡΟΣ Α.Ε. 999000 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ/ ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΒΑΛΤΟΣ Φωτοβολταϊκό 35,7 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
13 40551 Ι-299900 Ι-299191 ΚΡΑΤΕΡΟΣ Α.Ε. 999000 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ/ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑ Ή ΒΑΛΤΟΣ Φωτοβολταϊκό 36,7 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
14 40851 Ι-299900 Ι-299680 ECOSOLAR 19984300 Κοζάνης “ΚΕΡΔΩΜΑ ΑΛΩΝΑΚΙΑ” Φωτοβολταϊκό 37 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
15 40789 Ι-299900 Ι-299666 KIEFER Α.Ε. 14988240 Κοζάνης “ΜΕΛΙΣΟΒΟΥΝΟ – ΒΑΤΕΡΟ” Φωτοβολταϊκό 37,88 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
16 40847 Ι-299900 Ι-299669 ECOSOLAR 19984300 Κοζάνης “ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΙ ΚΑΛΑΜΙΑ” Φωτοβολταϊκό 37,88 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
17 40848 Ι-299900 Ι-299671 ECOSOLAR 19984300 Κοζάνης “ΜΑΝΔΡΙΑ – ΝΕΑ ΚΑΡΔΙΑ” Φωτοβολταϊκό 37,88 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
18 40850 Ι-299900 Ι-299678 ECOSOLAR 14988240 Κοζάνης “ΝΕΑ ΚΑΡΔΙΑ” Φωτοβολταϊκό 37,88 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
19 40801 Ι-299900 Ι-299500 ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. 9994000 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ “ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ 2”, Δ.Ε. ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ Φωτοβολταϊκό 37,96 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
20 40800 Ι-299900 Ι-299503 ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. 9970000 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ “ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ 1”, Δ.Ε. ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ Φωτοβολταϊκό 37,97 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
21 40804 Ι-299900 Ι-299521 ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. 15967000 ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ “ΤΖΙΡΙΝΟΣ”, Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ Φωτοβολταϊκό 37,97 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
22 40806 Ι-299900 Ι-299525 ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. 8778000 ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 218, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ Φωτοβολταϊκό 37,97 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
23 40821 Ι-299900 Ι-299502 ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. 7290000 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ “ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ”, Δ.Ε. ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ & ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Φωτοβολταϊκό 37,97 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
24 40741 Ι-299900 Ι-299515 ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. 4871000 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΘΕΣΗ “ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ”, ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 198, 1224,1457 ΚΑΙ 1456, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Φωτοβολταϊκό 37,98 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
25 40805 Ι-299900 Ι-299501 ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. 4704000 ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ “ΜΕΛΑΓΚΑΣ 2”, Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ Φωτοβολταϊκό 37,98 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
26 40807 Ι-299900 Ι-299523 ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. 8160000 ΠΑΛΑΜΑ “ΧΟΝΤΡΗ ΡΑΧΗ” ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΚΕΩΝ, Δ.Ε. ΦΥΛΛΟΥ Φωτοβολταϊκό 37,98 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
27 40815 Ι-299900 Ι-299527 ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. 4990000 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 252, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Φωτοβολταϊκό 37,99 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
28 40738 Ι-299900 Ι-299512 ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. 991800 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ “ΜΙΚΡΟ ΠΑΤΩΜΑ” Φωτοβολταϊκό 38,18 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
29 40151 Ι-299900 Ι-299327 ENERGONA 5000000 Ναυπλιέων Καρναζαίικα Τραχείας Φωτοβολταϊκό 38,5 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
30 40553 Ι-299900 Ι-299189 ΚΡΑΤΕΡΟΣ Α.Ε. 999000 ΤΕΜΠΩΝ/ΔΕ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ ΜΥΛΟΣ ΜΑΡΓΚΑ Φωτοβολταϊκό 38,7 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
31 40835 Ι-299900 Ι-299672 SMART ENERGY SOLUTIONS 14988240 Κοζάνης “ΜΕΛΙΣΟΒΟΥΝΟ – ΒΑΤΕΡΟ” Φωτοβολταϊκό 38,88 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
32 40838 Ι-299900 Ι-299673 SMART ENERGY SOLUTIONS 19984300 Κοζάνης “ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΙ ΚΑΛΑΜΙΑ” Φωτοβολταϊκό 38,88 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
33 40841 Ι-299900 Ι-299677 SMART ENERGY SOLUTIONS 19984300 Κοζάνης “ΑΕΤΟΡΑΧΗ ΣΙΔΕΡΑΣ” Φωτοβολταϊκό 38,88 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
34 40846 Ι-299900 Ι-299667 ECOSOLAR 14988240 Κοζάνης “ΜΕΛΙΣΟΒΟΥΝΟ – ΒΑΤΕΡΟ” Φωτοβολταϊκό 38,88 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
35 40844 Ι-299900 Ι-299670 ΕΡΜΗΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΚΕ 19984000 Κοζάνης “ΑΕΤΟΒΟΥΝΙ ΣΙΔΕΡΑΣ” Φωτοβολταϊκό 39 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
36 40383 Ι-299900 Ι-299207 ΛΙΒΑΣ 1 ΕΠΕ 3344000 Τριπόλεως Κοτρώνα Κλαράκι Αγιος Γεώργιος Φωτοβολταϊκό 39,97 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
37 40795 Ι-299900 Ι-299506 ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. 1995000 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ “ΚΑΒΗΣΟΣ 13”, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ Φωτοβολταϊκό 39,98 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
38 40797 Ι-299900 Ι-299507 ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. 5987520 ΤΥΡΝΑΒΟΥ “ΒΡΥΟΤΟΠΟΣ”, Δ.Ε. ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ Φωτοβολταϊκό 39,99 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
39 39945 Ι-299900 Ι-298764 ΙΔΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ 999600 Κασσάνδρας Ζερβέικα Αμπέλια Φωτοβολταϊκό 40 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
40 40450 Ι-299900 Ι-298999 SOLARIS POWER ΜΟΝ Α.Ε. 999810 ΘΗΒΑΙΩΝ ΠΑΤΗΜΑ Φωτοβολταϊκό 40 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
41 40728 Ι-299900 Ι-298998 SOLARIS POWER ΜΟΝ Α.Ε. 999810 ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΑΡΝΟ Φωτοβολταϊκό 40 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
42 40732 Ι-299900 Ι-299194 Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3000000 ΠΗΝΕΙΑΣ / ΗΛΙΔΑΣ ΚΑΚΑΒΟΣ Φωτοβολταϊκό 40 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
43 40733 Ι-299900 Ι-299193 Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1960000 ΠΗΝΕΙΑΣ / ΗΛΙΔΑΣ ΣΑΡΑΝΤΑ Φωτοβολταϊκό 40 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
44 40775 Ι-299900 Ι-299944 FREENERGY 2 IKE 999900 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΕΜ 295 & 296 Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ Φωτοβολταϊκό 40 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
45 40388 Ι-299900 Ι-299354 PIRITIUM AE 2552000 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΣ Φωτοβολταϊκό 40,61 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
46 39960 Ι-299900 Ι-299181 SPDGR ΛΑΡΙΣΑ Μ.Ι.Κ.Ε 999975 Καμένων Βούρλων Μαυρομάντηλa ΚΠ Κόμνηνας Φωτοβολταϊκό 40,97 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
47 40791 Ι-299900 Ι-299182 SPDGR ΛΑΡΙΣΑ Μ.Ι.Κ.Ε 999975 Καμένων Βούρλων Μαυρομαντηλα ΚΠ Κόμνηνας Φωτοβολταϊκό 41 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
48 40720 Ι-299900 Ι-299428 GREENTOP ENERGY A.E. 499960 Πέλλας ΑΤ674 Αγροκτήματος Ασβεσταριού Γιαννιτσών Φωτοβολταϊκό 46 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
49 40564 Ι-299900 Ι-299101 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 399960 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 2088 ΦΙΛΩΤΑ Φωτοβολταϊκό 51,2 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
Σύνολο Ισχύος της Κατηγορίας V  που κατακυρώθηκε (Watt) 349911770
Μεσοσταθμική τιμή των Επιλεγέντων Έργων της Κατηγορίας V (€/MWh) 37,60
Print Friendly, PDF & Email