Ανακοίνωση της ΡΑΕ σχετικά με Άδειες Παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ οι οποίες έπαυσαν ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ στις 01.04.2021

Share This Post

Σε συνέχεια των παρ. 2,3 & 4 του άρθρου 12 και της παρ.2 του άρθρου 25 του Ν.4685/2020 καθώς και των οριζόμενων στο άρθρο 30 του Κανονισμού Βεβαιώσεων (ΦΕΚ Β΄ 5291,ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/114746/4230/1-12-2020), αναρτάται ο Πίνακας Αδειών Παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ οι οποίες έπαυσαν αυτοδικαίως την 1η.04.2021. Σε περίπτωση ενστάσεων παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την ένστασή τους μαζί  με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός 15 ημερών στο info@rae.gr με την ένδειξη “ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΆ ΠΑΥΣΕΩΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΕ”.

 

Print Friendly, PDF & Email