Απορρίψεις Βεβαιώσεων Παραγωγού

 

Τα αρχεία αιτήσεων για απόρριψη βεβαίωσης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ έχουν αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Μπορείτε να δείτε τις απορρίψεις βεβαιώσεων που έχουν δημοσιευθεί το 2020 πατώντας εδώ.