Δελτίο Προόδου Βεβαιώσεων (Α.Π.Ε.)

Στο πλαίσιο της διασφάλισης υλοποίησης των έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και για τη διευκόλυνση του ελέγχου τήρησης των προθεσμιών της Ά & ΄Β Φάσης Αδειοδότησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 12 του Ν.4685/2020 & στο Άρθρο 31 του N 4951/2022,  παρατίθεται υπόδειγμα δελτίου προόδου Βεβαίωσης Παραγωγού.