ΕΤΜΕΑΡ

  • Με την απόφαση Ε-235/2023 του Κλάδου Ενέργειας της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων καθορίστηκε η Χρέωση Βάσης του άρθρου 143 παρ. 3β (βα) του ν. 4001/2011, για το ημερολογιακό έτος 2024.