ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0319/2021

Share This Post

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0319/2021*
Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
εγκατεστημένης ισχύος 1,96 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής
1,96MW στη θέση ΣΑΡΑΝΤΑ (ΡΟΚΟΤΣΙΑ – ΧΑΝΙΑ), της Δημοτικής
Ενότητας ΠΗΝΕΙΑΣ, του Δήμου ΗΛΙΔΑΣ, της Περιφερειακής
Ενότητας ΗΛΕΙΑΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, της
εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΔΡΑΜΑΣ 3
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» και δ.τ. «ΝΕΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΔΡΑΜΑΣ 3»
*(σε αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 2046/2010 Απόφασης ΡΑΕ (ΑΔ-02262) για χορήγηση
άδειας παραγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4685/2020, όπως ισχύει).Λόγω της επικείμενης λήξης της λειτουργίας του παλαιού site της ΡΑΕ αναρτώνται στο παρόν – νέο site της Αρχής όλες οι σχετικές πράξεις – αποφάσεις. Έγγραφο: https://diavgeia.gov.gr/doc/67Χ6ΙΔΞ-6ΗΣ

Print Friendly, PDF & Email