ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0375/2021

Share This Post

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0375/2021*
Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
εγκατεστημένης ισχύος 3,6 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής
3,6 MW, στη θέση ΑΝΝΙΝΟΣ, των Δημοτικών Ενοτήτων
ΘΕΡΜΟΥ,ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ, των Δήμων ΘΕΡΜΟΥ,ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, των
Περιφερειακών Ενοτήτων ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ,ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, των
Περιφερειών ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας
με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΟΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» και
δ.τ. «Ε.ΚΟΙΝ. ΕΥΡΟΣ ΣΥΝ.Π.Ε.»
*(σε αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 949/2019 Απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας
παραγωγής, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 12 και 14,
άρθρου 25, παρ. 4, του ν. 4685/2020)Λόγω της επικείμενης λήξης της λειτουργίας του παλαιού site της ΡΑΕ αναρτώνται στο παρόν – νέο site της Αρχής όλες οι σχετικές πράξεις – αποφάσεις. Έγγραφο: https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΕΖΡΙΔΞ-Ε5Χ

Print Friendly, PDF & Email