Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρίθμ. 1051/2019

Share This Post

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρίθμ. 1051/2019 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.555/12804π.ε./11.02.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00418) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 7,65MW στη θέση «Κοσκινα Λακκα» της Δημοτικής Ενότητας Ταμυνέων, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.»Λόγω της επικείμενης λήξης της λειτουργίας του παλαιού site της ΡΑΕ αναρτώνται στο παρόν – νέο site της Αρχής όλες οι σχετικές πράξεις – αποφάσεις. Έγγραφο: https://diavgeia.gov.gr/doc/6Β9ΝΙΔΞ-ΒΛΠ

Print Friendly, PDF & Email