Απόφαση ΡΑΕ για την πιστοποίηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας ΑΝΩΝΥΜOΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΔΑ ΘΕΣΣ» ως Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου Διαχωρισμένης Ιδιοκτησίας

Share This Post

Απόφαση ΡΑΕ για την πιστοποίηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας ΑΝΩΝΥΜOΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΔΑ ΘΕΣΣ» ως Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου Διαχωρισμένης Ιδιοκτησίας, κατά τα οριζόμενα στα άρθ ρα 80 Ε 80 ΣΤ του ν. 4001/2011.

 

Απόφαση ΡΑΕ 392Γ-2022

Print Friendly, PDF & Email