Αποφάσεις

  • Ελεύθερο κείμενο

  • Ημερομηνία (από - έως)

  • Τομέας

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1/2023

EΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ Η/Ζ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΧΡΙ 20 KW,

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 86/2023

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03354 Άδειας Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η