Αποφάσεις

  • Ελεύθερο κείμενο

  • Ημερομηνία (από - έως)

  • Τομέας

Οριστικός Κατάλογος Επιλεγέντος Συμμετέχοντος και Αποκλεισθέντων Συμμετεχόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 12.4 του άρθρο 12 της υπ’ αριθμ. 488/2022 Απόφασης της ΡΑΕ «Ανταγωνιστική Διαδικασία Υποβολής Προσφορών για την υλοποίηση του Ειδικού Πιλοτικού Έργου στο Ηλεκτρικό Σύστημα της νήσου Αστυπάλαιας – Χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού Υβριδικού Σταθμού Ειδικού Πιλοτικού Έργου και ένταξη αυτού σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης»

Οριστικός Κατάλογος Επιλεγέντος Συμμετέχοντος και Αποκλεισθέντων Συμμετεχόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 12.4 του