ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 246/2022

Share This Post

Για τη μεταβίβαση της υπ’ αριθ. 2403/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-07403), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 39,984MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 39,984 MW στη θέση ΖΟΥΠΑΡΝΟ-ΚΑΜΠΟΥΡΙΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΔΟΜΟΚΟΥ, του Δήμου ΔΟΜΟΚΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΜΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΟΜΕΙΝ Α.Ε.».

Print Friendly, PDF & Email