ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1539/2020 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης (ΦΕΚ Β’ 4748/29.10.2020), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 118Α του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011)

Share This Post

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης (ΦΕΚ Β’ 4748/29.10.2020), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 118Α του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011)

 

Δείτε ολόκληρη την Απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1539/2020

Print Friendly, PDF & Email