ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.1055/2020 «Διαδικασία, όροι και κριτήρια επιλογής με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων Προμηθευτών για τις υπηρεσίες Τελευταίου Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας για περίοδο δύο ετών από την 29.09.2020»

Share This Post

«Διαδικασία, όροι και κριτήρια επιλογής με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων Προμηθευτών για τις υπηρεσίες Τελευταίου Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας για περίοδο δύο ετών από την 29.09.2020»

 

 

Δείτε ολόκληρη την Απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.1055/2020

Print Friendly, PDF & Email