ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1033/2020 Έγκριση Όρων και Προϋποθέσεων Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, των άρθρων 5 και 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 και του άρθρου 18 παρ. 4 του ν. 4425/2016, όπως ισχύουν

Share This Post

Έγκριση Όρων και Προϋποθέσεων Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, των άρθρων 5 και 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 και του άρθρου 18 παρ. 4 του ν. 4425/2016, όπως ισχύουν

 

 

Δείτε ολόκληρη την Απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1033/2020

Print Friendly, PDF & Email