ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1032/2020 Έγκριση Όρων και Προϋποθέσεων Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 5 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, των άρθρων 5 και 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 και του άρθρου 18 παρ. 4 του ν. 4425/2016, όπως ισχύουν

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Έγκριση Όρων και Προϋποθέσεων Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 5 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, των άρθρων 5 και 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 και του άρθρου 18 παρ. 4 του ν. 4425/2016, όπως ισχύουν

 

 

Δείτε ολόκληρη την Απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1032/2020

Print Friendly, PDF & Email