ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 953/2020 Μεθοδολογία Υπολογισμού Απωλειών ΕΣΜΗΕ σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 83 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016, όπως ισχύουν

Share This Post

Μεθοδολογία Υπολογισμού Απωλειών ΕΣΜΗΕ σύμφωνα τις διατάξεις
του άρθρου 83 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και της
παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016, όπως ισχύουν

 

 

Δείτε ολόκληρη την Απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 953/2020

Print Friendly, PDF & Email