ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 934/2020 Έγκριση της Εκτελεστικής Απόφασης αναφορικά με τις «Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο Σύστημα Εκκαθάρισης και άλλα συναφή θέματα», σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185/2016) και τις διατάξεις του κεφαλαίου 2 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς (ΦΕΚ Β΄ 428/12.02.2020), όπως ισχύουν

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Έγκριση της Εκτελεστικής Απόφασης αναφορικά με τις «Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο Σύστημα Εκκαθάρισης και άλλα συναφή θέματα», σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185/2016) και τις διατάξεις του κεφαλαίου 2 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς (ΦΕΚ Β΄ 428/12.02.2020), όπως ισχύουν

 

 

Δείτε ολόκληρη την Απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 934/2020

Print Friendly, PDF & Email