ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 54/2021 Τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης: θέσπιση μέτρων που αποβλέπουν στην εύρυθμη λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης και στην προώθηση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού σε αυτή, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185/30.09.2016) και τα άρθρα 3, 22 και 23 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011), όπως ισχύουν

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης: θέσπιση μέτρων που αποβλέπουν στην εύρυθμη λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης και στην προώθηση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού σε αυτή, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185/30.09.2016) και τα άρθρα 3, 22 και 23 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011), όπως ισχύουν

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 54/2021

Print Friendly, PDF & Email