ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 80/2021 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης παραγόμενης ισχύος 250MW, σε τοποθεσία επί των Δημοτικών Ενοτήτων Αμυνταίου και Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Share This Post

Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης παραγόμενης ισχύος 250MW, σε τοποθεσία επί των Δημοτικών Ενοτήτων Αμυνταίου και Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 80/2021

Print Friendly, PDF & Email