ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 82/2021 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης εγκατεστημένης ισχύος 30MW ενεργειακά επικουρούμενης από Φωτοβολταϊκά Στοιχεία ισχύος 1,99MW, σε τοποθεσία επί της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού στην Δημοτική Ενότητα Άργους Ορεστικού του Δήμου Άργους Ορεστικού της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης εγκατεστημένης ισχύος 30MW ενεργειακά επικουρούμενης από Φωτοβολταϊκά Στοιχεία ισχύος 1,99MW, σε τοποθεσία επί της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού στην Δημοτική Ενότητα Άργους Ορεστικού του Δήμου Άργους Ορεστικού της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 82/2021

Print Friendly, PDF & Email