ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 83/2021 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης εγκατεστημένης ισχύος 30MW ενεργειακά επικουρούμενης από Φωτοβολταϊκά Στοιχεία ισχύος 1,99MW, στη θέση Αγρόκτημα Αγίου Προδρόμου της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμούντα του Δήμου Πολυγύρου της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Share This Post

Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης εγκατεστημένης ισχύος 30MW ενεργειακά επικουρούμενης από Φωτοβολταϊκά Στοιχεία ισχύος 1,99MW, στη θέση Αγρόκτημα Αγίου Προδρόμου της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμούντα του Δήμου Πολυγύρου της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 83/2021

Print Friendly, PDF & Email