ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0131/2021 Για την απόρριψη των αιτήσεων, τα οποία έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ έως και τον κύκλο υποβολής αιτήσεων Ιουνίου 2018, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 του ν. 4685/2020

Share This Post

Για την απόρριψη των αιτήσεων, τα οποία έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ έως και τον κύκλο υποβολής αιτήσεων Ιουνίου 2018, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 του ν. 4685/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0131/2021

Print Friendly, PDF & Email