ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 138/2021 Για την τροποποίηση της Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) της εταιρείας «GASTRADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» με διακριτικό τίτλο «GASTRADE Α.Ε.» λόγω μεταβολής της μετοχικής της σύνθεσης

Share This Post

Για την τροποποίηση της Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) της εταιρείας «GASTRADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» με διακριτικό τίτλο «GASTRADE Α.Ε.» λόγω μεταβολής της μετοχικής της σύνθεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 138/2021

Print Friendly, PDF & Email