ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 140/2021 Επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-277670/27.02.2020 αίτησης αναθεώρησης του κ. Ε. Βασιλάκη, του σωματείου «ΦΙΛΟΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ και λοιπών κατοίκων του δήμου Κυθήρων κατά της υπ΄αριθμ. 130/2020 απόφασης της ΡΑΕ

Share This Post

Επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-277670/27.02.2020 αίτησης αναθεώρησης του κ. Ε. Βασιλάκη, του σωματείου «ΦΙΛΟΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ και λοιπών κατοίκων του δήμου Κυθήρων κατά της υπ΄αριθμ. 130/2020 απόφασης της ΡΑΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 140/2021

Print Friendly, PDF & Email