ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 176/2021 Έγκριση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ των εταιρειών «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου και του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, όπως ισχύουν

Share This Post

Έγκριση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ των εταιρειών «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου και του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, όπως ισχύουν

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 176/2021

Print Friendly, PDF & Email