ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 223/2021 Για τη χορήγηση άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία με την επωνυμία «Axpo Solutions AG Greek Branch» ισχύος 500 MW

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Χορήγηση άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία με την επωνυμία «Axpo Solutions AG Greek Branch» ισχύος 500 MW

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 223

Print Friendly, PDF & Email