ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 224/2021 για την παράταση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02351 Άδειας Εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της Εταιρείας με την επωνυμία «ELEKTRICNI FINANCNI TIM, PRODAJA ELEKTRICNE ENERGIJE d.o.o. LJUBLJANA» με δ.τ. «ELEKTRICNI FINANCNI TIM d.o.o.»

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Παράταση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02351 Άδειας Εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της Εταιρείας με την επωνυμία «ELEKTRICNI FINANCNI TIM, PRODAJA ELEKTRICNE ENERGIJE d.o.o. LJUBLJANA» με δ.τ. «ELEKTRICNI FINANCNI TIM d.o.o.»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 224/2021