ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 224/2021 για την παράταση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02351 Άδειας Εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της Εταιρείας με την επωνυμία «ELEKTRICNI FINANCNI TIM, PRODAJA ELEKTRICNE ENERGIJE d.o.o. LJUBLJANA» με δ.τ. «ELEKTRICNI FINANCNI TIM d.o.o.»

Share This Post

Παράταση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02351 Άδειας Εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της Εταιρείας με την επωνυμία «ELEKTRICNI FINANCNI TIM, PRODAJA ELEKTRICNE ENERGIJE d.o.o. LJUBLJANA» με δ.τ. «ELEKTRICNI FINANCNI TIM d.o.o.»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 224/2021

Print Friendly, PDF & Email