ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 501/2021

Share This Post

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 501/2021
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1568/2020 Απόφασης ΡΑΕ για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό αποθήκευσης ισχύος 150MW με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης, στo Ο.Τ. 3 της Βιομηχανικής Περιοχής Αλεξανδρούπολης, Δήμου Αλεξανδρούπολης, Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ως προς την ισχύ του σταθμούΛόγω της επικείμενης λήξης της λειτουργίας του παλαιού site της ΡΑΕ αναρτώνται στο παρόν – νέο site της Αρχής όλες οι σχετικές πράξεις – αποφάσεις. Έγγραφο: https://diavgeia.gov.gr/doc/608ΒΙΔΞ-ΖΩΛ

Print Friendly, PDF & Email