ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0324/2021

Share This Post

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0324/2021
Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 0145/2020 Βεβαίωσης
Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02720), όπως ισχύει,
για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
εγκατεστημένης ισχύος 2,181 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής
2,181 MW στη θέση ΔΡΟΣΕΛΗ, της Δημοτικής Ενότητας
ΛΕΧΑΙΝΩΝ, του Δήμου ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ, της
Περιφερειακής Ενότητας ΗΛΕΙΑΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS – SOLAR
CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. SPES
SOLARIS – SOLAR CONCEPT AE)».Λόγω της επικείμενης λήξης της λειτουργίας του παλαιού site της ΡΑΕ αναρτώνται στο παρόν – νέο site της Αρχής όλες οι σχετικές πράξεις – αποφάσεις. Έγγραφο: https://diavgeia.gov.gr/doc/9Θ3ΗΙΔΞ-2ΙΞ

Print Friendly, PDF & Email