ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 509/2021

Share This Post

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 509/2021
Για την μεταβίβαση της υπ’ αριθ. 0002/2021 Βεβαίωσης
Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-04010), όπως ισχύει,
για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
εγκατεστημένης ισχύος 34.5 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής
32 MW, στη θέση ΔΥΤΙΚΟΣ ΚΤΕΝΙΑΣ, της Δημοτικής Ενότητας
ΚΟΡΥΘΙΟΥ,ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ του Δήμου ΤΡΙΠΟΛΗΣ, της
Περιφερειακής Ενότητας ΑΡΚΑΔΙΑΣ, της Περιφέρειας
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΛ ΓΚΡΙΝ
ΠΑΟΥΕΡ ΕΛΛΑΣ (ENEL GREEN POWER HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (δ.τ. ENEL GREEN
POWER HELLAS A.E.)».Λόγω της επικείμενης λήξης της λειτουργίας του παλαιού site της ΡΑΕ αναρτώνται στο παρόν – νέο site της Αρχής όλες οι σχετικές πράξεις – αποφάσεις. Έγγραφο: https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΗΙΥΙΔΞ-ΥΞΖ

Print Friendly, PDF & Email