ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 460/2021

Share This Post

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 460/2021
Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης εγκατεστημένης ισχύος 48MW στην θέση «ΒΟΥΝΑΙΝΑ 1» στην Τοπική Κοινότητα Βουναίνων της Δημοτικής Ενότητας Κράννωνος του Δήμου Κιλελέρ της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.Λόγω της επικείμενης λήξης της λειτουργίας του παλαιού site της ΡΑΕ αναρτώνται στο παρόν – νέο site της Αρχής όλες οι σχετικές πράξεις – αποφάσεις. Έγγραφο: https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΥΕΡΙΔΞ-ΩΗ3

Print Friendly, PDF & Email