ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0342/2021

Share This Post

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0342/2021*

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 5,4648MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 5,4648MW στη θέση «ΒΙΛΙΑ», της Δημοτικής Ενότητας ΝΕΜΕΑΣ, του Δήμου ΝΕΜΕΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «NEW NE SOLAR DEVELOPMENTS FOUR 4 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και δ.τ. «NNESD 4».
*(σε αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 79/2012 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 12 και 14, άρθρου 25, παρ. 4, του ν. 4685/2020)Λόγω της επικείμενης λήξης της λειτουργίας του παλαιού site της ΡΑΕ αναρτώνται στο παρόν – νέο site της Αρχής όλες οι σχετικές πράξεις – αποφάσεις. Έγγραφο: https://diavgeia.gov.gr/doc/6Θ15ΙΔΞ-Κ0Ξ

Print Friendly, PDF & Email