ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 539/2021

Share This Post

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 539/2021
Για την μεταβίβαση της υπ’ αριθ. 2053/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-07053), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 27,3MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 27,3 MW στη θέση ΝΤΡΙΣΙΝΙΚΟΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΙΑΝΗΣ,ΒΕΝΤΖΙΟΥ,ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ, του Δήμου ΚΟΖΑΝΗΣ,ΓΡΕΒΕΝΩΝ,ΒΟΪΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΖΑΝΗΣ,ΓΡΕΒΕΝΩΝ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «PK ENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «PK ENERGY».Λόγω της επικείμενης λήξης της λειτουργίας του παλαιού site της ΡΑΕ αναρτώνται στο παρόν – νέο site της Αρχής όλες οι σχετικές πράξεις – αποφάσεις. Έγγραφο: https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΛ0ΚΙΔΞ-ΔΔΦ

Print Friendly, PDF & Email