ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 541/2021

Share This Post

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 541/2021
Για την μεταβίβαση της υπ’ αριθ. 2056/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-07056), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 23,4MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 23,4 MW στη θέση ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ, της Δημοτικής Ενότητας ΓΡΑΒΙΑΣ,ΚΑΛΛΙΕΩΝ,ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ, του Δήμου ΔΕΛΦΩΝ,ΛΑΜΙΕΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΦΩΚΙΔΑΣ,ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «PK ENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «PK ENERGY».Λόγω της επικείμενης λήξης της λειτουργίας του παλαιού site της ΡΑΕ αναρτώνται στο παρόν – νέο site της Αρχής όλες οι σχετικές πράξεις – αποφάσεις. Έγγραφο: https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ2ΚΤΙΔΞ-ΠΦΩ

Print Friendly, PDF & Email