ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0358/2021

Share This Post

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0358/2021*
Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
εγκατεστημένης ισχύος 50,0MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής
50,0MW, στη θέση ΡΑΧΗ – ΠΡΙΟΝΙ – ΛΕΚΑΝΑ, των Δημοτικών
Ενοτήτων ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ & ΛΥΡΚΕΙΑΣ, του Δήμου ΑΡΓΟΥΣ –
ΜΥΚΗΝΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, της
Περιφέρειας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, της εταιρείας με την επωνυμία
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ
Α.Ε.»
*(σε αντικατάσταση της υπ’ αριθ. Δ6/Φ17.739/7538/21.07.2003 απόφασης ΥΠΑΝ για
χορήγηση άδειας παραγωγής, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22,
παρ. 12 και 14, άρθρου 25, παρ. 4, του ν. 4685/2020)Λόγω της επικείμενης λήξης της λειτουργίας του παλαιού site της ΡΑΕ αναρτώνται στο παρόν – νέο site της Αρχής όλες οι σχετικές πράξεις – αποφάσεις. Έγγραφο: https://diavgeia.gov.gr/doc/90ΞΧΙΔΞ-ΞΚΩ

Print Friendly, PDF & Email