ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 511Α/2021

Share This Post

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 511Α/2021 Χορήγηση άδειας παραγωγής στη ΔΕΗ Α.Ε. για τη μίσθωση φορητών Η/Ζ, συνολικής ισχύος 8 MW, για τη διασφάλιση επάρκειας ισχύος στο Μη Διασυνδεδεμένο Νησί της Θήρας για το θέρος του 2021Λόγω της επικείμενης λήξης της λειτουργίας του παλαιού site της ΡΑΕ αναρτώνται στο παρόν – νέο site της Αρχής όλες οι σχετικές πράξεις – αποφάσεις. Έγγραφο: https://diavgeia.gov.gr/doc/60ΧΒΙΔΞ-Φ78

Print Friendly, PDF & Email