ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 373/2021

Share This Post

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 373/2021
για την Ανάκληση της υπ’αριθμ. 1297/2018 Απόφασης Ρ.Α.Ε., (ΑΔ-03746) άδειας Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Υγραερίων, Βιομηχανικών Προϊόντων και Γενικών Επιχειρήσεων» με δ.τ. «ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.»Λόγω της επικείμενης λήξης της λειτουργίας του παλαιού site της ΡΑΕ αναρτώνται στο παρόν – νέο site της Αρχής όλες οι σχετικές πράξεις – αποφάσεις. Έγγραφο: https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΗΞ6ΙΔΞ-ΥΨΘ

Print Friendly, PDF & Email