ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 374/2021

Share This Post

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 374/2021
για την Ανάκληση της υπ’αριθμ. 452/2017 Απόφασης Ρ.Α.Ε. Απόφασης Ρ.Α.Ε., της Άδειας Προμήθειας Φυσικού αερίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Υγραερίων, Βιομηχανικών Προϊόντων και Γενικών Επιχειρήσεων» με δ.τ. «ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.»Λόγω της επικείμενης λήξης της λειτουργίας του παλαιού site της ΡΑΕ αναρτώνται στο παρόν – νέο site της Αρχής όλες οι σχετικές πράξεις – αποφάσεις. Έγγραφο: https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΓ9ΟΙΔΞ-9Τ6

Print Friendly, PDF & Email