ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 638/2021

Share This Post

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 638/2021
Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 0129/2020 Βεβαίωσης
Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01985), όπως ισχύει,
για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
εγκατεστημένης ισχύος 22,0 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής
20,0 MW, στη θέση ΤΣΑΜΑΔΟΡΡΑΧΗ, των Δημοτικών Ενοτήτων
ΕΥΠΑΛΙΟΥ,ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ, του Δήμου ΔΩΡΙΔΟΣ, της Περιφερειακής
Ενότητας ΦΩΚΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της
εταιρείας με την επωνυμία «ANTILION AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ANTILION AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Α.Ε.».Λόγω της επικείμενης λήξης της λειτουργίας του παλαιού site της ΡΑΕ αναρτώνται στο παρόν – νέο site της Αρχής όλες οι σχετικές πράξεις – αποφάσεις. Έγγραφο: https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω8ΝΞΙΔΞ-ΒΩ7

Print Friendly, PDF & Email