ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 687/2021

Share This Post

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 687/2021
Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1022/2020 Βεβαίωσης
Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-06022), όπως ισχύει,
για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
εγκατεστημένης ισχύος 14,98824 MW και μέγιστης ισχύος
παραγωγής 14,98824 MW στη θέση ΜΕΛΙΣΟΒΟΥΝΟ-ΒΑΤΕΡΟ, της
Δημοτικής Ενότητας ΚΟΖΑΝΗΣ, του Δήμου ΚΟΖΑΝΗΣ, της
Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΖΑΝΗΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΙEFER ENERGY
CONSTRUCTIONS INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ANΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΙEFER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»Λόγω της επικείμενης λήξης της λειτουργίας του παλαιού site της ΡΑΕ αναρτώνται στο παρόν – νέο site της Αρχής όλες οι σχετικές πράξεις – αποφάσεις. Έγγραφο: https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΞΜ1ΙΔΞ-5ΧΖ

Print Friendly, PDF & Email