ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 750/2021

Share This Post

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 750/2021
Για την μεταβίβαση της υπ’ αριθ. 1798/2021 Βεβαίωσης
Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-06798), όπως ισχύει,
για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
εγκατεστημένης ισχύος 143,638 MW και μέγιστης ισχύος
παραγωγής 143,638 MW στη θέση ΜΑΝΔΡΙΑ – ΚΑΡΑΜΟΥΖΙ –
ΚΑΣΤΡΕΛΛΙ της Δημοτικής Ενότητας ΑΣΚΙΟΥ, του Δήμου ΒΟΪΟΥ,
της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΖΑΝΗΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ECOSOLAR
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.
«ECOSOLAR»Λόγω της επικείμενης λήξης της λειτουργίας του παλαιού site της ΡΑΕ αναρτώνται στο παρόν – νέο site της Αρχής όλες οι σχετικές πράξεις – αποφάσεις. Έγγραφο: https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΣΒΣΙΔΞ-ΡΓΑ

Print Friendly, PDF & Email