ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0401/2021

Share This Post

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0401/2021*
Για σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα,
εγκατεστημένης ισχύος 4,738 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής
3,602 MW, στη θέση ΓΚΑΡΚΟΥΛΑ, της Δημοτικής Ενότητας
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ, του Δήμου ΖΗΡΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας
ΠΡΕΒΕΖΗΣ, της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ, της εταιρείας με την
επωνυμία «ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «»
*(σε αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 1298/2011 Απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας
παραγωγής, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 12 και 14,
άρθρου 25, παρ. 4, του ν. 4685/2020)Λόγω της επικείμενης λήξης της λειτουργίας του παλαιού site της ΡΑΕ αναρτώνται στο παρόν – νέο site της Αρχής όλες οι σχετικές πράξεις – αποφάσεις. Έγγραφο: https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΘΝΘΙΔΞ-Β7Ψ

Print Friendly, PDF & Email